Despreniment de retina | Innova ocular

Tractaments > Despreniment de retina

Despreniment de retina

Tractament per al despreniment de retina

Si no tenim una cataracta o una hemorràgia interna important, normalment és suficient dur a terme una exploració del fons de l’ull amb la pupil·la dilatada per tal de comprovar si s’ha produït un despreniment de retina.

Si hi ha opacitats importants, una ecografia ocular ens pot fer sortir de dubtes.

Tot i que determinats despreniments de retina poden ser conseqüència d’un traumatisme o estar relacionats amb inflamacions, infeccions o alteracions genètiques oculars, la majoria es produeixen com a conseqüència d’un o diversos trencaments a la retina provocats per un despreniment del vitri.

Hi ha dos tipus de tractaments que es poden aplicar per guarir el despreniment de retina:

Tractament profilàctic

Si en una exploració observem que encara no s’ha produït un despreniment de retina, és possible tractar aquestes lesions de manera profilàctica, sense que sigui necessari dur a terme una operació quirúrgica complexa.

Tractament Quirúrgic

Si el pacient ja pateix un despreniment de retina, el tractament d’aquest problema de visió ha de ser quirúrgic.
En línies generals, hi ha tres formes d’intentar tractar un despreniment de retina, les quals es poden utilitzar de forma aïllada o bé es poden combinar:

1) Retinopèxia pneumàtica

S’utilitza sobretot en despreniments superiors amb un sol forat. Bàsicament consisteix a introduir una bombolla d’un gas especial a l’ull i situar al pacient de tal manera que la bombolla es col·loqui sobre el trencament de la retina, de forma que impedeixi l’entrada de líquid.
Si ho aconseguim, la retina s’enganxarà i es podrà tractar l’estrip amb làser o crioteràpia.
Aquesta tècnica només està indicada per a determinats casos.

2) Cirurgia escleral

Aquesta tècnica s’utilitza per tractar el despreniment de retina i intenta tancar els forats retinals amb implants en la superfície ocular interna, que empenyen la paret externa de l’ull cap endins fins que entri en contacte amb la retina a la zona on s’ha produït l’esquinç. D’aquesta manera el bloqueja, impedeix que surti el líquid i aconsegueix que la retina s’enganxi.

3) Vitrectomia posterior

Amb aquesta tècnica és possible penetrar dins de l’ull i eliminar gran part del vitri i les traccions que fa sobre la retina. Un cop enganxada la retina s’aplica un làser o bé crioteràpia al voltant dels estrips i s’omple l’ull de gas. Normalment aquesta tècnica fa necessari que el pacient faci repòs durant el període posterior a l’operació. En la majoria de casos, aquest repòs es fa de bocaterrosa.

Necessites informació?

Missing fields SOL·LICITA INFORMACIÓ Envia

Et podem ajudar? Sempre serem al teu costat quan ens necessitis.

ADREÇA Pedro de Valdivia 9 28006, Madrid

 
POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES
Missing fields Sent ok Envia
Sol·licita informació

ADREÇA Pedro de Valdivia 9 28006, Madrid

 

Application received correctly

We will contact you as soon as possible.