Avís legal | Innova ocular

Inicio > Avís legal

Avís legal

Necessites informació?

Name, email and phone are required SOL·LICITA INFORMACIÓ

Aquestes condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL innova-ocular.com i innovaocular.com, que l’empresa Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular SL, amb domicili social al carrer Pedro de Valdivia, 9, 1º Dcha, 28006 MADRID, Espanya, amb CIF número B-53522579, posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es posen a disposició dels usuaris els següents mitjans, als quals podran adreçar les seves peticions, qüestions i queixes:

Adreça postal:

Pedro de Valdivia, 9 1ºDcha

28006 MADRID

Tel.: (+34) 914119671

Fax: (+34) 914119812

Formulari de suggeriments, comentaris i queixes:

info@innova-ocular.com

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina innova-ocular.com, el seu codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat d’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i l’ús del lloc innova-ocular.com i innovaocular.com (en endavant “el lloc Web”) que l’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL posa a disposició dels seus clients d’Internet de forma gratuïta, sense perjudici de les condicions especials de subscripció o venda de determinats continguts del lloc Web.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del lloc Web únicament, i de forma exclusiva, en cas que es compleixin les següents condicions:

Que sigui compatible amb les diferents finalitats del lloc Web.

Que es dugui a terme amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació d’ús personal i privat. Es prohibeix expressament utilitzar el lloc Web amb una finalitat comercial, distribuir-ne el contingut o utilitzar-lo per dur a terme una comunicació publica, transformació o descompilació.

Els continguts relacionats en el lloc Web no poden patir cap tipus de modificació.

Cap gràfic, icona o imatge disponible al lloc Web es pot utilitzar, copiar o distribuir separadament del text o la resta d’imatges que l’acompanyen.

L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc Web, de la configuració i de la presentació d’aquesta informació, així com de les condicions d’accés.

L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL no garanteix que no es produeixin interrupcions o errors d’accés al lloc Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL durà a terme les accions necessàries per corregir els errors i restablir i actualitzar els continguts del lloc Web, tan bon punt constati l’existència d’errors, desconnexions o la falta d’actualització dels continguts, sempre que no es produeixin determinades circumstàncies que ho impedeixen o que dificultin la resolució dels problemes.

Tant l’accés al lloc Web com l’ús indegut que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de la persona que el duu a terme. L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL no serà responsable de les conseqüències, danys o prejudicis que se’n derivin. L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que aquests puguin provocar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents guardats, com a conseqüència de:

La presència d’un virus a l’ordinador que l’usuari fa servir per connectar-se als serveis i continguts del lloc Web, un mal funcionament del navegador i l’ús de versions no actualitzades.

L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat pel que fa als continguts enllaçats des del lloc Web, sempre que siguin externs, ni tampoc garanteix la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o fitxers de l’usuari, i exclou tota responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que l’usuari pugui patir per aquest motiu.

En cas que un usuari, client o una tercera persona consideri que el contingut o els serveis oferts a innova-ocular.com o les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen els béns o drets de l’usuari, el client o una tercera persona susceptibles d’indemnització i que en particular consisteixin en:

Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.

Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.

Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Caldrà remetre un informe a info@innova-ocular.com tot indicant les circumstàncies pertinents.

L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i de forma específica, els que fan referència la marca registrada “INNOVA OCULAR”. Pel que fa a les cites de productes, continguts i serveis de tercers i col·laboradors, L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat industrial i intel·lectual pertinents. El fet de fer-ne menció o d’aparèixer al lloc Web no implica l’existència de drets ni cap tipus de responsabilitat per part de l’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL, com tampoc la promoció, patrocini o recomanació d’aquests enllaços, tret que no es manifesti de forma expressa.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al lloc Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL determinà responsabilitats legalment establertes.

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola. L’Agrupación de Especialistas en Cirugía Ocular, SL, les persones que accedeixen a aquest lloc Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti algun dels serveis oferts al lloc Web, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid per tal de resoldre qualsevol problema que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions i de les reclamacions derivades de l’ús que se’n faci. Renuncien per tant de forma expressa a qualsevol altre fur que els hi correspongui, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei.

Et podem ajudar? Sempre serem al teu costat quan ens necessitis.

ADREÇA Pedro de Valdivia 9 28006, Madrid

 
POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES
Missing fields Sent ok Envia
Sol·licita informació

ADREÇA Pedro de Valdivia 9 28006, Madrid

 

Application received correctly

We will contact you as soon as possible.